31.3.17

Miroir Noir X Anniversary


REFLEXIONS Xè ANIVERSARI MIROIR NOIR 
–cat- 
El que va començar com una festa pictòrica i juganera per a dos s'ha convertit en una metralladora carregada i amb criteri propi per apuntar i disparar. Per sorpresa nostra.
Hem hagut d'aprendre a viure i a pensar com un sol home al laboratori portàtil de pintura que ens hem endut innombrables vegades a tants llocs.
Hem seguit canviant les normes abans de cada nova trobada per mantenir-les tan exigents com fos possible, i tan sorprenents com la primera vegada. Diem no a l'auto-rèplica i a les pors que ens porten al manierisme estèril.
Barregem les nostres visions i estils individuals per trobar la necessària transgressió tant de bellesa com de realitat.
Perseguim la representació de l'equilibri entre la bellesa i la seva negació i emprem la imatgeria difusa d'un malson.
La nostra missió sagrada és mostrar l'altra banda del mirall i anar aprenent a pintar, és clar.

MIROIR NOIR 10TH ANNIVERSARY STATEMENT
-eng-
Whatstarted as a playful painterly feast for two has become a loaded machine gun with its own criteria to trigger and shoot. To our own surprise.
We had to learn how to live and think as one in the portable painting laboratory that we have set up countless times in many places.
We have kept on changing the rules of each new get-together or exhibition project to make them as challenging and close to a first time as possible. No to self replica or fearful mannerism.
We stir our individual visions and styles with the necessary transgression in beauty and reality. We pursue the representation of the balance between beauty and its negation under the dim imagery of an unsettling dream. Our sacred mission is to show the other side of the mirror. 

REFLEXIONES Xº ANIVERSARIO MIROIR NOIR
-cast-
Lo que empezó como una fiesta pictórica y juguetona para dos se ha convertido en una ametralladora cargada y con criterio propio para apuntar y disparar. Para sorpresa nuestra.
Hemos tenido que aprender a vivir y a pensar como un solo hombre en el laboratorio portátil de pintura que nos hemos llevado innumerables veces a tantos lugares.
Hemos seguido cambiando las normas antes de cada nuevo encuentro para mantenerlas tan exigentes como fuera posible, y estos tan sorprendentes como la primera vez. Decimos no al auto-réplica y a los miedos que nos arrastran al manierismo estéril.
Mezclamos nuestras visiones y estilos individuales para encontrar la necesaria transgresión tanto de belleza como de realidad.
Perseguimos la representación del equilibrio entre la belleza y su misma negación y usamos la imaginería difusa de una pesadilla mal iluminada y tantes veces en falso blanco y negro .
Nuestra misión sagrada es mostrar el otro lado del espejo.